Kategoria Komputery

Program HR Ocena kompetencji pracowników

Ocena kompetencji pracowników przedsiębiorstwa. Definiowanie słownika kompetencji i skali punktowej. Sugestie do oceny. Kontrola o [...]

Adres: www.kompetencje.progpol.com | Dodano: 2010-12-29 05:12:40

Program HR Rekrutacja pracowników

Wspomaganie procesu rekrutacji nowych pracowników. Ewidencja kandydatów. Załączniki dotyczące kandydata: CV, list motywacyjny, ref [...]

Adres: www.rekrutacja.progpol.com | Dodano: 2010-12-29 05:13:45

Program HR Zarządzanie szkoleniami

Zarządzanie szkoleniami realizowanymi dla pracowników firmy. Zgłaszanie potrzeb szkoleniowych. Planowanie i realizacja szkoleń. Or [...]

Adres: www.szkolenia.progpol.com | Dodano: 2010-12-29 05:15:24

Program Ewidencja czasu pracy

Narzędzie wspomagające rejestrację czasu pracy przez pracowników firmy. Harmonogram czasu pracy. Ewidencja czasu pracy. Zarządzani [...]

Adres: www.ewidencja-czasu-pracy.progpol.com | Dodano: 2010-12-29 05:16:35

Kodeki do filmów

Jak często masz problemy z kodekami do filmów? Sprawdź jakie kodeki powinieneś wybrać i zainstalować na swoim komputerze, dzięki s [...]

Adres: www.najlepszeinstalki.pl | Dodano: 2010-12-27 04:02:15

System do zarządzania projektami

Narzędzie wspomagające zarządzanie projektami. Harmonogramowanie – diagram Gantta. Kontrola i zarządzania budżetem. Alokacji zasob [...]

Adres: www.zarzadzanie-projektami.progpol.com | Dodano: 2010-12-29 04:25:06

System do zarządzania budowami

Zarządzanie całym procesem inwestycyjnym począwszy od złożenia oferty aż po zakończenie sprzedażą. Oferty i przetargi. Zlecenia pr [...]

Adres: www.budowy.progpol.com | Dodano: 2010-12-29 04:26:29

Program do obsługi serwisu

Obsługa różnego rodzaju punktów serwisowych. Rejestrowanie zgłoszeń, przyjęć, napraw i wydań urządzeń z serwisu. Prowadzenie karto [...]

Adres: www.serwis.progpol.com | Dodano: 2010-12-29 04:28:22

Program do utrzymania sieci teletechnicznych

Wspomaganie obsługi serwisowej sieci teletechnicznych różnych operatorów. Inwentaryzacja infrastruktury teletechnicznej: obiekty, [...]

Adres: www.utrzymanie-sieci.progpol.com | Dodano: 2010-12-29 04:29:26

Program magazynowy

Prowadzenie gospodarki materiałowej. Obsługa dowolnej liczby i struktury magazynów. Obieg materiałowy: PZ, WZ, RW, ZW, MM. Rozlicz [...]

Adres: www.magazyn.progpol.com | Dodano: 2010-12-29 04:30:42

Program Ewidencja środków trwałych i wyposażenia

Zarządzanie środkami trwałymi i wyposażeniem firmy. Karty wyposażenia pracowników. Standardy wyposażenia. Ewidencja zasobów. Amort [...]

Adres: www.zasoby.progpol.com | Dodano: 2010-12-29 04:31:58

Program Flota samochodowa

Nadzór nad flotą samochodową będącą na wyposażeniu firmy. Ewidencja pojazdów i kart floty. Raporty: spalania, przebiegu, bieżącej [...]

Adres: www.flota-samochodowa.progpol.com | Dodano: 2010-12-29 04:33:14

Program Zarządzanie licencjami i infrastrukturą IT

Zarządzanie zasobami informatycznymi przedsiębiorstwa. Obsługuje inwentaryzację zasobów IT, licencji i urządzeń. Magazyn licencji [...]

Adres: www.informatyka.progpol.com | Dodano: 2010-12-29 04:35:05

Program Analiza bilingów telefonów komórkowych

Rozliczanie kosztów (abonamenty, usługi, aktywacje) za telefony komórkowe. Ewidencja urządzeń i aktywacji. Umowy z operatorem. Ana [...]

Adres: www.telefony-komorkowe.progpol.com | Dodano: 2010-12-29 04:36:35

Program Analiza bilingów telefonów komórkowych

Rozliczanie kosztów (abonamenty, usługi, aktywacje) za telefony komórkowe. Ewidencja urządzeń i aktywacji. Umowy z operatorem. Ana [...]

Adres: www.bilingi.progpol.com | Dodano: 2010-12-29 04:59:27

Program Analiza bilingów telefonów stacjonarnych

Rozliczanie kosztów (abonamenty, usługi) za telefony stacjonarne. Ewidencja telefonów. Umowy z operatorem. Analiza bilingów. Kontr [...]

Adres: www.telefony-stacjonarne.progpol.com | Dodano: 2010-12-29 05:02:17

Program Zaopatrzenie

Składanie oraz realizacja zamówień na zasoby i wyposażenie dla pracowników firmy. Zarządzanie procesem zaopatrzenia i realizacji z [...]

Adres: www.zaopatrzenie.progpol.com | Dodano: 2010-12-29 05:03:39

Program Zarządzanie nieruchomościami

Gospodarka nieruchomościami. Ewidencja lokalizacji i pomieszczeń. Umowy najmu. Umowy za media. Aneksy do umów. Faktury kosztów za [...]

Adres: www.nieruchomosci.progpol.com | Dodano: 2010-12-29 05:05:18

System CRM

Planowanie i przeprowadzanie akcji marketingowych. Działania jako elementy akcji marketingowych. Budżet akcji marketingowych. Zest [...]

Adres: www.crm.progpol.com | Dodano: 2010-12-29 05:06:53

Program Zarządzanie dokumentami

Ewidencja dokumentów firmy wraz z załącznikami. Dynamiczna kompozycja różnych rodzajów dokumentów umożliwia stworzenie dowolnej ew [...]

Adres: www.dokumenty.progpol.com | Dodano: 2010-12-29 05:10:03